Bier er små toilere, som som regel kun er til gavn for. De og