Αυτό το εργοστάσιο μάλλον θεωρήθηκε όλο - είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη και την Ασία
This plant was probably seen all - it is common in Europe and Asia
Tanaman ini mungkin terlihat semua - itu adalah umum di Eropa dan Asia di
Tato rostlina byla pravděpodobně viděna všude - je to běžné v Evropě a Asii