Slava na ovu kulturnu kulturu došla je kasno unatoč činjenici da je bila poznata