The house for chickens has its own name - brooder. This device for heating
Huset til kyllinger har sit eget navn - brooder. Denne enhed til opvarmning af
We continue the conversation about brooder for chickens. As we have already found out,
Vi fortsætter samtalen om brooder til kyllinger. Som vi allerede har fundet ud af,