2018/03/25 Mr. I posen var 2 g frø, talt 10 stykker. I 3 timer