Naši preci osušili su odjeću isključivo na ulici. "Posteljina na užetu" odrazila se u