Αγαπητοί καλλιεργητές λουλουδιών! Γνωρίστε - γοητευτικό ECHIUM! Και οι άνθρωποι το λένε ευκολότερο -