The farm business is experiencing another boom. This is largely due to the economic
Gårdbranchen oplever endnu en boom. Dette skyldes i vid udstrækning den økonomiske situation i