Z řádně vybraného a nainstalovaného filtru bude v mnoha ohledech záviset na účinnosti studny,
Čistá voda z hlavního vodovodu je dodávána do našich městských domů. Nicméně téměř každý