Kære gartnere! I modsætning til de tidligere artikler i byggeprofilen, hvor jeg talte om
Rusland er det andet land i verden til udvinding af naturgas. Og den første