Problem opskrbe toplom vodom nije posljednja stavka na popisu slučajeva za uređenje kuće za