إذا ظهر ذيل الحصان في الحديقة - هناك أسباب للقلق. وليس فقط أن هذا
Ако в градината се появи хвощ - има причини за безпокойство. И това не
אם הופיע סוס בגינה - יש סיבות לדאגה. וזה לא רק כי צמח זה
अगर बगीचे में घुड़सवार दिखाई दिया - चिंता के कारण हैं। और यह सिर्फ
If horsetail appeared in the garden - there are reasons for concern. And it's
Ha a lovaglás a kertben jelent meg - aggodalomra ad okot. És nem csak