Dobro došli! Ako cvijet traje više od godinu dana, to znači da će uvijek