Krajolici, stvoreni uz pomoć ukrasnih materijala, sve se češće nalaze u našim ljetnim kućicama.