V pokračování tématu "Vzácné a málo rozšířené dřevinové rostliny", které vyvolaly velký zájem na