Stojí za to udělat trávník z bílého jetele? V příměstské oblasti pod jabloní je