Bajkalsko kapica (Scutellaria baicalensis) - jedan od najsvestranijih i jedinstvenih biljaka koji se koriste