Sayang semidachniki, saya mengundang Anda untuk merenungkan tempat yang diduduki oleh semak hias di