Denne korte artikel er svaret på de mange bogstaver i sommerens beboere, der regelmæssigt
Broerne af koldt De dele af bygningens omsluttende strukturer nævnes, hvorigennem de største varmetab