Kao dijete, nisam razmišljala o tome koja bi ruka trebala uzeti olovku ili olovku.