2018/03/25 G. U torbi su 2 g sjemena, broje 10 komada. Za 3 sata