Ruce byly vždy považovány za nejzranitelnější část lidského těla, takže je třeba věnovat zvláštní