Ruke su uvijek smatrane najranjivijim dijelom ljudskog tijela pa im je potrebna posebna briga.