Poznato je da je sadašnji zakonodavac mode u dizajnu vrtova izložba cvijeća u Chelseau