prapovijest  Nedavno sam kupio parcelu od 13 hektara. Prošlog ljeta već sam razgovarao o