Budući da u šumi imamo različite životinje, noću je užasno trčati u šumu. Planirali