עניין lanthanum, כמו מקורה, קדון תרבות הפרחים של הקרקע הפתוחה גדל לאחרונה באופן משמעותי. 
Interest in lanthanum, like the indoor, kadon and flower culture of open ground has
Minat pada lanthanum, seperti budaya indoor, kadon, dan bunga di tanah terbuka baru-baru ini