Budući da je moja ljubav prema domaćinima počela, cijenio sam ljepotu ukrasno-listopadnih biljaka i
Nikad se neću gnjaviti divljenja i divljenja jesenskom lišću! Za mene svaki je list