Не мога да се похваля с огромен парцел, моята дача е шестстотин квадратни метра,
"Всяка градина е добра, защото, Това съответства на собственика. Това е нелепо да се