Mi smo se navikli na kuće starling. Tada je počeo graditi kuće za ježinci,