Macfadien gerinnen oder Bignonia Koagulum (Macfadyena unguis-cati, syn. BignonieUnguis-cati, DoxanthaUnguis-cati). Diese immergrünen Reben der