Macfadien koagulira ili koagulira bignoniju (Macfadyena unguis-cati, sin. Bignoniaunguis-CATI, Doxanthaunguis-CATI). Ova zimzelena liana iz