Vážené sedmileté, dovolím vám, abyste se zamysleli nad místem dekorativních keřů v uralských zahradách