Κατά κανόνα, τώρα η σαλάτα "Mimosa" δεν εξυπηρετείται πλέον στο τραπέζι της Πρωτοχρονιάς. Αν