Det vil være en historie om, hvordan vi er begejstrede med, pleje og ville