Neka ne bude čudno da će razgovor početi s vrapcima. Sjetimo se kako se