Ne mogu se pohvaliti golemim zemljištem, moja je mačka šest stotina četvornih metara koju
"Bilo kakav vrt je dobar jer, To odgovara vlasniku. Smiješno je držati se jednog