Když se světlo v prázdninové vesnici náhle zhasne, vypínají se nejen žárovky. U majitelů