Zónování je důležitou součástí zahradního designu. Pokud existují zóny, existuje struktura. A tam je