Všichni jsou dobře obeznámeni s hromem a jeho nejnebezpečnějším projevem - bleskem. A ačkoli