Kuća za piliće ima svoje ime - brooder. Ovaj uređaj za grijanje mladih ptica
Nastavljamo razgovor o brooderu za piliće. Kao što smo već saznali, za njih je