האתר שלי הוא כמעט על החוף של אגם עומדים. שמעתי כי הטחנה התחתונה יכולה