Začalo to s koupáním, obvyklým městským koutem. Rozhovor pokračoval kolem pilafa, který se připravuje