Ve vědecké, technické a hromadné literatuře a na internetu se stále častěji objevují slova