I den videnskabelige og tekniske og masselitteratur og på internettet findes ordet kombinationer "energieffektivt