Memilih semak hias untuk kebun, masing-masing dari kita dipandu oleh pertimbangannya sendiri. Tetapi dalam