Ανάμεσα στα ερυθρά φυλλώδη ποώδη φυτά, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τα τελευταία