Tri puta tijekom ove godine, kada se raspravljalo o krumpira, pojavio se naziv lijeka