Sa primroses-ušni sam upoznao u vrijeme kada je malo ljudi bili na internetu, većina