Je těžké uvěřit, že jsme ještě bez těchto neuvěřitelných věcí. Ale jejich myšlenky jsou
Z okna nebo prachu jsou znečištěné okny. Místnost najednou vypadá ponurá a nepohodlná. Proto